Ai nói rằng cuộc sống của các chị em dễ dàng, họ còn phải đối mặt với những điều tưởng dễ mà khó nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Bộ tranh của hoạ sĩ Planet Prudence đã diễn tả chân thực cuộc sống...