Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ trong phòng thí nghiệm tại Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm