Các bước xin Visa du học Úc cho người lần đầu.
(Blogcuocsong) – Xin Visa du học úc một trong những bước quan trọng cho người muốn có ý định du học lần đầu. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những quy định, yêu cầu giúp bạn dễ dàng xin Visa du học Úc để đi du học Úc.

Du học sinh Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập tại Úc khá nhiều, visa du học Úc được chia ra nhiều diện học tập khác nhau. Bạn cần xem xét và chuẩn theo đúng diện mà bạn cần để mọi thứ thuận lợi hơn. Hiện tại có 8 diện du học các bạn cần biết mà lựa chọn:

 • Xin visa du học Úc diện 570 (ELICOS).
 • Xin visa du học Úc diện 571 (Khối phổ thông).
 • Xin visa du học Úc diện 572 (Giáo dục và đào tạo nghề).
 • Xin visa du học Úc diện 573 (Giáo dục Đại học) – Mức độ xét duyệt 2.
 • Xin visa du học Úc diện 573 (Giáo dục Đại học) – Mức độ xét duyệt 3.
 • Xin visa du học Úc diện 574 (Nghiên cứu sinh).
 • Xin visa du học Úc diện 575 (Không cấp bằng).
 • Xin visa du học Úc diện 580 (Giám hộ du học sinh).

Bài viết này khá dài nên tôi không thể thống kê hết thủ tục của diện visa du học này.

Quy trình xin visa du học úc

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam.

Đơn xin thị thực có thể nộp trực tiếp tại các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (AVACs).

Tại Hà Nội :
Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) Tháp DMC, tầng 7, 535 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 16 giờ 30
Điện thoại: (84-4) 3736 6258 Fax: (84-4) 3736 6259E-mail: [email protected]

Tại thành phố Hồ Chí Minh :
Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), Tòa nhà PDD, Tầng 8, 162 đường Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ
Điện thoại: (84-8) 3827 7384 Fax: (84-8) 3827 7385
E-mail: [email protected]

2. Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực Úc (VACs):

Đối với việc xin Visa du học Úc thì VACs phải trả bằng tiền mặt và trả bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ). Bạn có thể trả VACs tại AVACs hoặc tại DIAC Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh theo cuộc hẹn. Thông tin về cách thức đăng ký hẹn trước có trên trang web của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam:  http://vietnam.embassy.gov.au

Bạn cũng có thể nộp VACs tại một văn phòng của DIAC ở Úc. Nếu VACs nộp tại Úc thì bạn phải đính kèm tờ hóa đơn gốc cùng lúc nộp hồ sơ. Xin vui lòng kiểm tra lại VACs trước khi quí vị nộp hồ sơ vì các khoản lệ phí có thể được thay đổi trong thời gian ngắn.

3. Thời gian xét duyệt hồ sơ trong thời gian bao lâu?

Việc xin Visa du học Úc thời gian xét duyệt hồ sơ xin Visa có thể thay đổi tùy thuộc vào văn phòng xét duyệt. Bên xét duyệt chủ trương xét duyệt một đơn xin hoàn chỉnh trong khoảng thời gian nêu dưới đây, tuy nhiên, bạn được khuyến khích nộp đơn sớm hơn khoảng thời gian này.

Đơn xin thị thực du học  Úc của các đương đơn cư trú ở Đà Nẵng hoặc các vùng từ Đà Nẵng trở vào phía Nam sẽ được Văn phòng Thị thực và Quốc tịch, Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Đương đơn cư trú tại các vùng từ Huế trở ra phía Bắc sẽ được Bộ phận Thị thực và Quốc tịch, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội xét duyệt.

Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực   Thời gian xét đơn
Nhập cảnh ngắn hạn Trước ngày

01/01/2012

Từ ngày

01/01/2012

Hà Nội Thành phố

Hồ Chí

Minh

Thị thực Công tác ngắn hạn – tối đa 3 tháng 2,750,000VNĐ 3,080,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Thị thực Khám chữa bệnh tối đa 3 tháng Không Không 2 tuần 2 tuần
Thị thực Khám chữa bệnh trên 3 tháng 1,250,000VNĐ 1,210,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Thị thực Chuyên ngành/Đào tạo/Thể thao/

Nghiên cứu

7,000,000VNĐ 6,720,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
Thị thực Du lịch 2,550,000VNĐ 2,420,000VNĐ 2 tuần 2 tuần (2)
Thị thực du học
• Nghiên cứu sinh (574) 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 7 ngày 7 ngày
• Đại học (573) (1) 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 4-6 tuần 4-6 tuần
• Học bổng của Chính phủ Úc / hoặc Bộ

quốc phòng (576)

Không Không 14 ngày 14 ngày
• Học phổ thông (571) 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 4-6 tuần 4-6 tuần
Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực   Thời gian xét đơn
Thị thực Du học – tiếp tục Trước ngày

01/01/2012

Từ ngày

01/01/2012

Hà Nội Thành phố

Hồ Chí

Minh

• Tất cả các diện thị thực du học khác 13,000,000VNĐ 11,790,000VNĐ 60 ngày 60 ngày
Thị thực Định cư        
Thị thực Định cư – diện Con mồ côi 28,050,000VNĐ 26,880,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Con cái phụ thuộc (Tạm

thời)

4,950,000VNĐ 4,740,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Cha mẹ bảo lãnh con 45,900,000VNĐ 43,950,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Kết hôn/Đính hôn/ Sống

chung không có hôn thú

45,900,000VNĐ 43,950,000VNĐ 8 tháng 8 tháng
Thị thực Định cư – Các diện khác bao gồm bảo

lãnh Thành viên cuối cùng trong gia đình / Thành

viên gia đình phụ thuộc

45,900,000VNĐ 43,950,000VNĐ Không có

thời gian

xét duyệt

trung bình

Không có

thời gian xét

duyệt trung

bình

Thị thực Định cư – diện Người chăm sóc 28,050,000VNĐ 26,880,000VNĐ Không có

thời gian

xét duyệt

trung bình

Không có

thời gian

xét duyệt

trung bình

Các loại khác
Đăng ký Quốc tịch Úc theo huyết thống    
• VAC cho đơn nộp đầu tiên 2,750,000VNĐ 2,640,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
• VAC cho mỗi đơn tiếp theo nộp cùng đơn

đầu tiên

2,200,000VNĐ 2,090,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
Thị thực cho Thường trú nhân quay lại Úc (RRV) 6,000,000VNĐ 6,610,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Cấp lại thị thực RRV 2,300,000VNĐ 2,200,000VNĐ 2 tuần 2 tuần

 

Từ khi áp dụng những thay đổi tích cực trong các mức độ xét duyệt thị thực du học đối với du học sinh Việt Nam, số lượng hồ sơ xin Visa học Úc mà chúng tôi nhận được gia tăng đáng kể. Vì vậy, chúng tôi rất khuyến khích các bạn nộp đơn ít nhất là 8 tuần trước ngày nhập học dự kiến của du học sinh để đảm bảo rằng đương đơn không bị lỡ thời gian đầu của khóa học. 

Lưu ý: Vì số lượng hồ sơ xin thị thực diện Du lịch hiện nay gia tăng đáng kể, thời gian xét duyệt đối với diện thị thực này có thể kéo dài đến 4 tuần lễ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các đương đơn xin thị thực diện Du lịch xem xét nộp đơn sớm để có đủ thời gian xét duyệt. 

4. Mẫu đơn xin thị thực.

Việc xin Visa du học Úc tất cả các mẫu đơn và Quyển Hướng dẫn Định cư đều có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC. Bạn còn có thể mua Quyển Hướng dẫn Định cư tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đọc kỹ hướng dẫn nộp đơn liên quan đến loại thị thực mà bạn đang xin để xác định rõ là bạn có cần điền Tờ cam kết đồng ý cung cấp những thông tin cá nhân và/hoặc Tờ khai chi tiết về thân nhân hay không. Những mẫu đơn này có trên trang web của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Các mẫu đơn được cung cấp theo dạng PDF và yêu cầu máy tính của bạn phải có chương trình Adobe Reader. Xem thêm thông tin tại đây:

5. Yêu cầu về giấy tờ khi nộp hồ sơ và giải quyết khi làm mất giấy tờ.

5.1.Các đơn không hoàn chỉnh.

Theo Bộ luật Di trú 1958 (Migration Act 1958), các đơn xin thị thực có thể được quyết định dựa trên những thông tin đã nộp. Do đó, điều quan trọng là các đơn xin thị thực phải được nộp hoàn chỉnh một cách tối đa và tất cả các giấy tờ hỗ trợ phải được nộp ngay lúc quí vị nộp đơn. Những đơn xin không hoàn chỉnh hoặc có các giấy tờ kém chất lượng có thể bị xét chậm hoặc bị từ chối.

5.2. Gỉa mạo hoặc che dấu thông tin

Bất kỳ một hình thức giả mạo hoặc che giấu thông tin nào đều có thể dẫn đến việc đơn xin thị thực của quí vị bị từ chối. Các đương đơn phải trả lời đầy đủ, thành thật và khai bất kỳ thông tin nào có liên quan đến câu hỏi. Tất cả các chữ ký trên đơn xin thị thực và trong hộ chiếu của đương đơn phải do chính đương đơn ký.

5.3. Việc công chứng giấy tờ

Tất cả những giấy tờ xin Visa du học Úc của cá nhân như Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Sơ yếu lý lịch (không quá 6 tháng), v.v. phải có công chứng của chính quyền địa phương. “Bản sao có công chứng” là những bản sao được viên chức hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chứng nhận hoặc đóng dấu sao y bản chính. Ở Việt Nam, Phòng công chứng Nhà nước và Ủy ban nhân dân địa phương được phép chứng nhận sao y bản chính các giấy tờ theo từng cấp độ phù hợp.

Bộ phận Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tại Đại sứ quán Úc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc ở thành phố Hồ Chí Minh có thể chứng nhận giấy tờ do các cơ quan của Chính phủ Úc và/hoặc các tổ chức khác của Úc cấp, đồng thời xác nhận chữ ký của các công dân và thường trú nhân Úc theo yêu cầu. Tại Úc, các bản sao có thể được công chứng bởi Thẩm phán địa phương (Justice of the Peace), Cố vấn pháp luật chứng nhận tuyên thệ (Commissioner for Declarations), hoặc người có thẩm quyển xác nhận lời tuyên thệ trước pháp luật theo Bộ luật tuyên thệ 1959 (Statutory Declarations Act 1959). Xin lưu ý: Bản chụp các bản sao công chứng KHÔNG ĐƯỢC chấp nhận.

5.4. Mất giấy tờ

Nếu bạn làm mất Giấy khai sinh, bạn cần đến các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xin một bản trích lục Giấy khai sinh. Trong trường hợp không thể xin bản trích lục vì mất sổ Bộ, quí vị có thể xin đăng ký khai sinh lại.

5.5. Việc dịch thuật giấy tờ

Những giấy tờ không bằng tiếng Anh cần có bản dịch tiếng Anh đính kèm. Ở Việt Nam, bản dịch phải do các cơ quan được cấp phép dịch thuật thực hiện. Ở Úc, dịch thuật viên phải được Cơ quan Nhà nước có Thẩm quyền cấp phép cho Biên dịch viên và Phiên dịch viên (NAATI) công nhận. Không cần dịch các bằng chứng về mối quan hệ như thư từ trao đổi cá nhân.

5.6. Chỉ định người được ủy quyền nhận thông tin

Việc xin Visa du học Úc theo Bộ luật về Quyền riêng tư 1988 (Privacy Act 1988), DIAC chỉ có thể cung cấp thông tin về một đơn xin thị thực cho chính đương đơn xin thị thực, người được đương đơn ủy quyền nhận thông tin hoặc một dịch vụ di trú đã được đương đơn chỉ định.

Bạn có thể dùng mẫu đơn mới – mẫu 956A – Chỉ định người được ủy quyền nhận thông tin hoặc Chấm dứt việc chỉ định người được ủy quyền nhận thông tin (Form 956A – Appointment or withdrawal of authorised recipient) khi các bạn muốn thông báo cho DIAC biết về việc:

 • Đồng ý ủy quyền cho một người khác thay mặt quí vị nhận các thông tin và giấy tờ từ DIAC; hoặc
 • Chấm dứt việc ủy quyền nói trên.

Mẫu đơn 956A mới có trên trang web chủ của DIAC từ ngày 01 tháng 11 năm 2010. Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/forms_num2.htm

6.7. Sử dụng dịch vụ di trú

Khi xin Visa du học Úc  bạn không nhất thiết phải sử dụng dịch vụ di trú. Tuy nhiên, nếu có ý định sử dụng dịch vụ di trú, bạn nên sử dụng dịch vụ có đăng ký. Danh sách các dịch vụ di trú có đăng ký có trên trang web của Văn phòng có thẩm quyền về đăng ký dịch vụ di trú (Office of the Migration Agents Registration Authority). Xem: https://www.mara.gov.au/

Bạn có thể ủy quyền cho một dịch vụ di trú thay mặt các bạn liên hệ với DIAC. Nếu bạn muốn ủy quyền cho dịch vụ di trú, dịch vụ của bạn cần điền vào phiên bản mới của mẫu đơn 956 – Thông báo của dịch vụ di trú về việc cung cấp dịch vụ nhập cư (Form 956 – Advice by a migration agent / exempt person of providing immigration assistance) để thông báo cho DIAC biết về việc:

 • Họ được đương đơn chỉ định cung cấp dịch vụ nhập cư và thay mặt đương đơn liên hệ với DIAC, và xác nhận rằng họ đồng thời cũng được ủy quyền để nhận các thông tin và giấy tờ liên quan đến hồ sơ củađương đơn; hoặc
 • Đương đơn đã chấm dứt việc chỉ định họ làm dịch vụ nhập cư.

6. Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe.

Để xin Visa du học Úc đương đơn có thể được yêu cầu khám sức khỏe và chụp hình phổi, do hội đồng các bác sĩ đã được phê duyệt đảm nhận. Mẫu khám sức khỏe sẽ được cấp cho đương đơn khi cần thiết. Xem tại: http://www.immi.gov.au/contacts/panel-doctors/index.htm

Trên đây là các bước xin visa du học Úc để hiểu rõ hơn trước khi làm hồ sơ du học Úc chúc các bạn thành công.
Các bước xin Visa du học Úc cho người lần đầu.

4.3 (3) votes

Nguồn: achau, kenhtuyensinh
Có thể bạn quan tâm